"own stocks" — Słownik kolokacji angielskich

own stocks kolokacja
Popularniejsza odmiana: own stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadaj towary
  1. own czasownik + stock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are often used by Americans to own stock in foreign companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo