ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
3. stock closes = towar zamyka się stock closes
5. stock drops = towar upuszcza stock drops
8. stock goes = towar idzie stock goes
9. stock jumps = towar skacze stock jumps
12. stock loses = towar przegrywa stock loses
13. stock gains = przyrosty towaru stock gains
15. stock sells = towar sprzedaje się stock sells
17. stock begins = towar zaczyna się stock begins
18. stock moves = towar rusza się stock moves
19. stock climbs = wspinaczki towaru stock climbs
21. stock surges = nagłe przypływy towaru stock surges
23. stock ends = towar kończy się stock ends
24. stock reaches = towar sięga stock reaches
25. stock hits = towar uderza stock hits
26. stock slips = pomyłki towaru stock slips
27. stock takes = towar bierze stock takes
28. stock rebounds = towar odbija się stock rebounds
29. stock outperforms = towar przewyższa stock outperforms
30. stock includes = towar obejmuje stock includes
31. stock performs = towar wykonuje stock performs
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.