"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(4) fund, issue, issuance
Kolokacji: 4
(6) index, indicator
Kolokacji: 3
(7) analyst, chart
Kolokacji: 2
(8) car, room, table, tank
Kolokacji: 4
(12) character, recommendation
Kolokacji: 2
(13) company, future, number, unit
Kolokacji: 4
(14) dividend, sales, gain, profit
Kolokacji: 5
(17) sale, level, biomass
Kolokacji: 3
(18) certificate, bond, warrant
Kolokacji: 3
(20) broker, brokerage
Kolokacji: 2
(21) deal, pot, corporation, pile
Kolokacji: 4
(22) investor, holder
Kolokacji: 2
(25) phrase, answer, response
Kolokacji: 3
(26) plunge, drop
Kolokacji: 3
(27) clerk, boy, pond
Kolokacji: 3
(30) scandal, report, account
Kolokacji: 3
(31) solution, dilution
Kolokacji: 2
(32) farm, raiser, breeder
Kolokacji: 3
(33) appreciation, run-up
Kolokacji: 2
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.