"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(2) preferred, favorite
Kolokacji: 2
(7) American, non-voting
Kolokacji: 2
(10) financial, retail, industrial
Kolokacji: 3
2. retail stock = towar detaliczny retail stock
3. industrial stock = przemysłowy towar industrial stock
(13) Japanese, Asian, Korean
Kolokacji: 3
(16) entire, total, whole
Kolokacji: 3
(21) domestic, human, native
Kolokacji: 3
(22) European, Russian, French
Kolokacji: 3
(23) additional, cumulative
Kolokacji: 2
(24) folding, collapsible
Kolokacji: 2
(26) particular, certain, specific
Kolokacji: 3
(27) wooden, available, liquid
Kolokacji: 3
(29) German, Germanic
Kolokacji: 2
(30) Mexican, Canadian
Kolokacji: 2
(31) British, major, Chinese
Kolokacji: 3
(34) genetic, ancestral
Kolokacji: 2
(35) underlying, basic
Kolokacji: 2
(36) local, pharmaceutical
Kolokacji: 2
(37) single, only
Kolokacji: 2
(39) excess, surplus
Kolokacji: 2
(41) Brazilian, Argentine
Kolokacji: 2
(42) pure, racial, white
Kolokacji: 3
(43) Terran
Kolokacji: 1
(44) immigrant, migratory
Kolokacji: 2
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.