"add stock" — Słownik kolokacji angielskich

add stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj towar
  1. add czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Cook for a further 1-2 minutes, then add the stock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo