ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive stock" — Słownik kolokacji angielskich

receive stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj towar
  1. receive czasownik + stock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No, she received stock from both of us, because of her great value to the firm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo