ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recommend stocks" — Słownik kolokacji angielskich

recommend stocks kolokacja
Popularniejsza odmiana: recommend the stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć towary
  1. recommend czasownik + stock rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has recommended the stock since the summer of 1995.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo