"acquire in stock" — Słownik kolokacji angielskich

acquire in stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź na składzie
  1. acquire czasownik + stock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Star Banc agreed to acquire Trans Financial for $696 million in stock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo