ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. stock gains = przyrosty towaru stock gains
2. stock reaches = towar sięga stock reaches
3. stock hits = towar uderza stock hits
4. stock slips = pomyłki towaru stock slips
5. stock makes = towar robi stock makes
7. stock slides = zjeżdżalnie towaru stock slides
8. stock retreats = wycofania się towaru stock retreats
9. stock peaks = szczyty towaru stock peaks
10. stock edges = brzegi towaru stock edges
11. stock fluctuates = towar waha się stock fluctuates
12. stock shoots = kiełki towaru stock shoots
13. stock skids = poślizgi towaru stock skids
14. stock reels = szpulki towaru stock reels
(11) perform, represent, stage
Kolokacji: 3
(12) double, triple, quadruple
Kolokacji: 3
(13) lag, use, follow
Kolokacji: 3
(14) languish, dwindle, weaken
Kolokacji: 3
(15) fare, pick, tank
Kolokacji: 3
(16) dominate, hover
Kolokacji: 2
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.