ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recommend the stock" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć towar
  1. recommend czasownik + stock rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has recommended the stock since the summer of 1995.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo