ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. stock market = giełda papierów wartościowych stock market
2. stock exchange = giełda papierów wartościowych stock exchange
3. stock trading = obrót akcjami, handel akcjami stock trading
4. stock trader = handlowiec towaru stock trader
5. stock trade = towar handel stock trade
7. stock swap = zamiana towaru stock swap
8. Tokyo Stock Exchange = Giełda Papierów Wartościowych w Tokio Tokyo Stock Exchange
9. Toronto Stock Exchange = Toronto giełda papierów wartościowych Toronto Stock Exchange
10. London Stock Exchange = Giełda papierów wartościowych londyńska London Stock Exchange
11. American Stock Exchange = Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych American Stock Exchange
12. stock transaction = operacja towaru stock transaction
13. New York Stock Exchange = Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych New York Stock Exchange
14. Hong Kong Stock Exchange = Hongkońska giełda papierów wartościowych Hong Kong Stock Exchange
15. Oslo Stock Exchange = Oslo giełda papierów wartościowych Oslo Stock Exchange
16. Tokyo stock market = Tokio giełda papierów wartościowych Tokyo stock market
17. stock transfer = transfer akcji stock transfer
18. Bombay Stock Exchange = Bombajska giełda papierów wartościowych Bombay Stock Exchange
19. stock rally = towar wiec stock rally
20. Australian Stock Exchange = Australijska giełda papierów wartościowych Australian Stock Exchange
21. Frankfurt Stock Exchange = Frankfurcka giełda papierów wartościowych Frankfurt Stock Exchange
22. NASDAQ stock exchange = Nasdaq giełda papierów wartościowych NASDAQ stock exchange
23. United States stock market = Stany Zjednoczone giełda papierów wartościowych United States stock market
24. Stockholm Stock Exchange = Sztokholm giełda papierów wartościowych Stockholm Stock Exchange
25. stock dealings = towar handel stock dealings
26. Amsterdam Stock Exchange = Amsterdam giełda papierów wartościowych Amsterdam Stock Exchange
27. stock volatility = towar wybuchowość stock volatility
28. Philadelphia Stock Exchange = Filadelfia giełda papierów wartościowych Philadelphia Stock Exchange
(4) fund, issue, issuance
Kolokacji: 4
(6) index, indicator
Kolokacji: 3
(7) analyst, chart
Kolokacji: 2
(8) car, room, table, tank
Kolokacji: 4
(12) character, recommendation
Kolokacji: 2
(13) company, future, number, unit
Kolokacji: 4
(14) dividend, sales, gain, profit
Kolokacji: 5
(17) sale, level, biomass
Kolokacji: 3
(18) certificate, bond, warrant
Kolokacji: 3
(20) broker, brokerage
Kolokacji: 2
(21) deal, pot, corporation, pile
Kolokacji: 4
(22) investor, holder
Kolokacji: 2
(25) phrase, answer, response
Kolokacji: 3
(26) plunge, drop
Kolokacji: 3
(27) clerk, boy, pond
Kolokacji: 3
(30) scandal, report, account
Kolokacji: 3
(31) solution, dilution
Kolokacji: 2
(32) farm, raiser, breeder
Kolokacji: 3
(33) appreciation, run-up
Kolokacji: 2
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.