"stock owned" — Słownik kolokacji angielskich

stock owned kolokacja
Popularniejsza odmiana: own stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towar posiadał
  1. own czasownik + stock rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are often used by Americans to own stock in foreign companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo