ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. common stock = akcja zwykła common stock
2. preferred stock = akcje uprzywilejowane preferred stock
4. blue-chip stock = niebieski-odłamek towar blue-chip stock
5. individual stock = pojedynczy towar individual stock
6. small stock = niewielki towar small stock
7. American stock = Amerykański towar American stock
8. large stock = duży towar large stock
9. new stock = nowy towar new stock
10. outstanding stock = wybitny towar outstanding stock
12. old stock = stary towar zalegający na półkach old stock
13. good stock = dobry towar good stock
14. Japanese stock = Japoński towar Japanese stock
15. active stock = akcja aktywna, akcje aktywne active stock
16. hot stock = gorący towar hot stock
17. convertible stock = zamienny towar convertible stock
18. foreign stock = zagraniczny towar foreign stock
19. big stock = duży towar big stock
21. entire stock = cały towar entire stock
22. restricted stock = akcje zastrzeżone restricted stock
23. laughing stock = pośmiewisko laughing stock
24. over-the-counter stock = akcje w obrocie pozagiełdowym over-the-counter stock
26. domestic stock = krajowy towar domestic stock
27. original stock = oryginalny towar original stock
28. European stock = Europejski towar European stock
29. additional stock = dodatkowy towar additional stock
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.