"offer stock" — Słownik kolokacji angielskich

offer stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towar oferty
  1. offer czasownik + stock rzeczownik
    Silna kolokacja

    He offered stock in a stable that ultimately failed at a cost of $4 million to investors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo