"stock held" — Słownik kolokacji angielskich

stock held kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towar wytrzymał
  1. hold czasownik + stock rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The stock held by the Government has a current market value of about $615 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo