ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell stocks" — Słownik kolokacji angielskich

sell stocks kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell stock
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj towary
  1. sell czasownik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1995 and 1996, about 10 companies sold stock to the public for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo