"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
3. housing stock = zasoby mieszkaniowe housing stock
4. chicken stock = bulion z kurczaka chicken stock
5. fish stock = zasoby ryb, zasoby rybne fish stock
6. growth stock = akcje spółek wzrostowych growth stock
7. Internet stock = Towar internetowy Internet stock
8. bank stock = akcja bankowa bank stock
9. oil stock = towar naftowy oil stock
10. capital stock = kapitał akcyjny capital stock
11. film stock = taśma filmowa film stock
12. summer stock = letnia grupa aktorska lub teatralna summer stock
13. food stock = towar spożywczy food stock
14. drug stock = towar narkotykowy drug stock
15. voting stock = udział uprawniający do głosowania, akcja uprawniająca do głosowania voting stock
16. airline stock = towar linii lotniczych airline stock
17. Markets Stock = Giełdy Towar Markets Stock
18. value stock = towar wartości value stock
19. tech stock = towar uczelni tech stock
20. penny stock = akcja groszowa penny stock
21. Dow stock = Dow towar Dow stock
22. Enron stock = Enron towar Enron stock
23. tobacco stock = towar tytoniowy tobacco stock
24. rifle stock = towar strzelby rifle stock
25. utility stock = praktyczny towar utility stock
26. paper stock = papierowy towar paper stock
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.