ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
(3) aim, target
Kolokacji: 2
(9) include, revive, permit
Kolokacji: 3
1. project known = projekt znany project known
3. see the project = zobacz projekt see the project
4. find projects = znajdź projekty find projects
  • The high school underwent a major renovation project that was completed in March 2008.
  • The square has recently undergone a large renovation project.
  • During 2006, the station underwent a major renovation project.
  • In 2003, the school underwent a major renovation project, which included a new cafeteria.
  • The school recently underwent a $50 million renovation project.
  • From 2006 to 2009, the building underwent an extensive renovation project.
  • In 2005, the house underwent a major renovation project.
  • In 2007 it was announced that the arena would undergo a $20 million renovation project.
  • In October 2008, it was announced that the track would undergo a renovation project from 2010 to 2016.
  • The arena underwent a $14,000,000 renovation project in 1997 and is still in use.
8. know for projects = wiedz dla projektów know for projects
9. project is realized = projekt jest uświadomiony sobie project is realized
(14) collaborate, assist
Kolokacji: 4
(15) fund, finance, invest, spend
Kolokacji: 4
(21) base, found
Kolokacji: 2
(23) allocate, distribute, share
Kolokacji: 3
(24) involve, feature, affect, own
Kolokacji: 5
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.