"receive for the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj dla projektu
  1. receive czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The agency expects to receive a license renewal for the project in 2010.

    Podobne kolokacje:

podobne do "receive for the project" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "receive for the project" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik