"project extends" — Słownik kolokacji angielskich

project extends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obejmuje
  1. project rzeczownik + extend czasownik
    Luźna kolokacja

    The project would extend the life of the nearly depleted mine about 15 years and bring annual output to 600,000 ounces.

    Podobne kolokacje: