"technology project" — Słownik kolokacji angielskich

technology project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): technika projekt
  1. technology rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1998 he was promoted to senior vice president responsible for all technology projects.

podobne do "technology project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "technology project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik