"project member" — Słownik kolokacji angielskich

project member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członek projektu
  1. project rzeczownik + member rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project members meet regularly and work towards achieving the outlined objectives.

    Podobne kolokacje: