"undergo a renovation project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź projekt remontowy
  1. undergo czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The high school underwent a major renovation project that was completed in March 2008.

podobne do "undergo a renovation project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "undergo a renovation project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik