"stalled project" — Słownik kolokacji angielskich

stalled project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opóźniany projekt
  1. stalled przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Schwartz has worked on his share of stalled projects.

    Podobne kolokacje: