"know for projects" — Słownik kolokacji angielskich

know for projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedz dla projektów
  1. know czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Centre is well known for high results, healthy traditions, good discipline, experiments and projects.

    Podobne kolokacje: