"obtain for the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzyskaj dla projektu
  1. obtain czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lester was unable to obtain financing for the project.

    Podobne kolokacje:

podobne do "obtain for the project" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obtain for the project" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik