"Internet project" — Słownik kolokacji angielskich

Internet project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt internetowy
  1. internet rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has authored or participated in countless Internet projects.