"project spans" — Słownik kolokacji angielskich

project spans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresy projektu
  1. project rzeczownik + span czasownik
    Luźna kolokacja

    The project will span the entire century, with a list of about 30 residents set to be interviewed.

    Podobne kolokacje: