"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
  • No. 30053 which hauled a passenger train for the first time in 20 years.
  • Their final years of service saw them hauling heavier trains than ever.
  • Both electric and diesel power is used to haul the train on its way.
  • After several test rides, it hauled trains for almost three decades from 1925 to 1954.
  • This was the last ever steam hauled train on the branch.
  • Due to its small size, it is not capable of hauling trains up the mountain.
  • The last locomotive hauled train ran on 9 September 1961.
  • Each team hauled trains of from two to four loaded wagons.
  • They served long second careers hauling local and suburban trains.
  • They hauled trains of up to 16 coaches, weighing over 800 tons.
2. haul cars = samochody łupu haul cars
3. haul wagons = wozy łupu haul wagons
4. haul passengers = pasażerowie łupu haul passengers
5. haul carts = wozy łupu haul carts
6. haul barges = barki łupu haul barges
7. haul guns = bronie łupu haul guns
8. haul trucks = samochody ciężarowe łupu haul trucks
(2) ass, body, company
Kolokacji: 3
(3) load, supply, ton
Kolokacji: 3
(4) water, hay, food, fish
Kolokacji: 4
(5) cargo, freight, good, line
Kolokacji: 4
(7) equipment, net
Kolokacji: 2
(11) trash, garbage, waste, debris
Kolokacji: 4
(12) service, people, grocery, flag
Kolokacji: 4
(13) thing, chair, furniture
Kolokacji: 3
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.