"haul train" — Słownik kolokacji angielskich

haul train kolokacja
Popularniejsza odmiana: train is hauled
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łup pociąg
  1. haul czasownik + train rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No. 30053 which hauled a passenger train for the first time in 20 years.

    Podobne kolokacje: