"haul into" — Słownik kolokacji angielskich

haul into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć do
  1. haul czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Four new men were hauled into the room and, minutes later, taken away.

    Podobne kolokacje: