"haul out" — Słownik kolokacji angielskich

haul out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij
  1. haul czasownik + out particle
    Bardzo silna kolokacja

    If 1 did do it there, we'd have to haul out the body.

    Podobne kolokacje: