"hauled down" — Słownik kolokacji angielskich

hauled down kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul down
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuszczony
  1. haul czasownik + down przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Dad would haul down a book and we'd look it up.

    Podobne kolokacje: