"haul down" — Słownik kolokacji angielskich

haul down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść
  1. haul czasownik + down particle
    Bardzo silna kolokacja

    Dad would haul down a book and we'd look it up.

    Podobne kolokacje: