"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. hauled away = ciągnięty daleko hauled away
2. hauled ashore = ciągnięty do brzegu hauled ashore
3. regularly hauled = regularnie ciągnąć regularly hauled
4. haul upward = łup do góry haul upward
5. finally haul = w końcu ciągnij finally haul
6. slowly hauled = wolno ciągnąć slowly hauled
7. simply haul = po prostu ciągnij simply haul
8. hauled roughly = ciągnięty z grubsza hauled roughly
9. haul backward = ciągnij do tyłu haul backward
(2) hard, laboriously
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.