"hauled by" — Słownik kolokacji angielskich

hauled by kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty przez
  1. haul czasownik + by przyimek
    Luźna kolokacja

    Little Bill is back at it, hauling a four by six into position.

    Podobne kolokacje: