"haul trains" — Słownik kolokacji angielskich

haul trains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągi łupu
  1. haul czasownik + train rzeczownik
    Silna kolokacja
    Podobne kolokacje: