"haul trains" — Słownik kolokacji angielskich

haul trains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągi łupu
  1. haul czasownik + train rzeczownik
    Silna kolokacja

    No. 30053 which hauled a passenger train for the first time in 20 years.

    Podobne kolokacje: