"haul the train" — Słownik kolokacji angielskich

haul the train kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul trains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij pociąg
  1. haul czasownik + train rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No. 30053 which hauled a passenger train for the first time in 20 years.

    Podobne kolokacje: