"haul on" — Słownik kolokacji angielskich

haul on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć na
  1. haul czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He saw one of the men begin to haul on it.

    Podobne kolokacje: