"hauled into" — Słownik kolokacji angielskich

hauled into kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty do
  1. haul czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    Four new men were hauled into the room and, minutes later, taken away.

    Podobne kolokacje: