"hauled on" — Słownik kolokacji angielskich

hauled on kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podciągnięty się
  1. haul czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    He saw one of the men begin to haul on it.

    Podobne kolokacje: