"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. haul up = wciągnij haul up
2. haul out = wyciągnij haul out
3. haul off = zamachnąć się, zamierzyć się haul off
4. haul into = ciągnąć do haul into
6. haul in = wciągnij haul in
7. haul to = przewieź haul to
8. haul on = ciągnąć na haul on
  • He saw one of the men begin to haul on it.
  • He hauled her in front of him on his horse again.
  • For when it's all over you're hauled on the hill.
  • Which was very definitely enough, so I hauled on the line and followed them up.
  • He ran over and hauled on the right side of the gate.
  • A few moments later Smith was hauling him on board.
  • Hauled in safe on board at last, thank the gods.
  • Then he hauled back on the stick with all his strength.
  • Putting all his strength into the effort, he hauled on it.
  • He hauled on the stick, putting his back into it.
9. haul by = ciągnąć przez haul by
10. haul from = ciągnąć z haul from
11. haul with = ciągnąć z haul with
12. haul at = ciągnąć przy haul at
13. haul over = łup ponad haul over
14. haul for = ciągnąć dla haul for
15. haul through = ciągnij całkowicie haul through
16. haul onto = ciągnąć na haul onto
17. haul across = ciągnij wszerz haul across
19. hauled before = ciągnięty wcześniej hauled before
20. haul around = ciągnij wokół haul around
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.