"haul in" — Słownik kolokacji angielskich

haul in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnij
  1. haul czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed, only three fish of any size were hauled in that morning.

    Podobne kolokacje: