"haul away" — Słownik kolokacji angielskich

haul away kolokacja
Popularniejsza odmiana: hauled away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij daleko
  1. haul czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They will have to wait while the trees are hauled away.

    Podobne kolokacje: