"hauled away" — Słownik kolokacji angielskich

hauled away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty daleko
  1. haul czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They will have to wait while the trees are hauled away.

    Podobne kolokacje: