"haul backward" — Słownik kolokacji angielskich

haul backward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij do tyłu
  1. haul czasownik + backward przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Dwer planted his feet and hauled backward, drawing her through a dark, fetid funnel.

    Podobne kolokacje: