KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) ass, body, company
Kolokacji: 3
(3) load, supply, ton
Kolokacji: 3
(4) water, hay, food, fish
Kolokacji: 4
(5) cargo, freight, good, line
Kolokacji: 4
(7) equipment, net
Kolokacji: 2
1. haul bags = torby łupu haul bags
2. haul buckets = wiadra łupu haul buckets
3. haul luggage = bagaż łupu haul luggage
4. haul sacks = worki łupu haul sacks
5. haul boxes = pudła łupu haul boxes
6. haul containers = pojemniki łupu haul containers
7. haul bottles = butelki łupu haul bottles
(11) trash, garbage, waste, debris
Kolokacji: 4
(12) service, people, grocery, flag
Kolokacji: 4
(13) thing, chair, furniture
Kolokacji: 3
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.