"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) out, off, up, down, into, ...
Kolokacji: 10
1. haul with = ciągnąć z haul with
2. haul at = ciągnąć przy haul at
3. haul over = łup ponad haul over
4. haul for = ciągnąć dla haul for
5. haul through = ciągnij całkowicie haul through
6. haul onto = ciągnąć na haul onto
7. haul across = ciągnij wszerz haul across
9. hauled before = ciągnięty wcześniej hauled before
10. haul back = wyciągnij haul back
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.