"hauled at" — Słownik kolokacji angielskich

hauled at kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnięty przy
  1. haul czasownik + at przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he looked again into the brown water, and continued to haul at the line.

    Podobne kolokacje: