"haul before" — Słownik kolokacji angielskich

haul before kolokacja
Popularniejsza odmiana: hauled before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnij wcześniej
  1. haul czasownik + before przyimek
    Luźna kolokacja

    When they hauled him before the police judge, Casey hadn't been given the chance to explain anything to anybody.

    Podobne kolokacje: